INFORMUOJAME, KAD PATIKSLINTA EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA SPECIALIUOJU PLANU PLANUOJAMOS TERITORIJOS PLĖTROS KONCEPCIJOS ATASKAITA IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

***SEE FOR INFORMATION IN ENGLISH AND LATVIAN BELOW ***

INFORMUOJAME, KAD PATIKSLINTA EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA SPECIALIUOJU PLANU PLANUOJAMOS TERITORIJOS PLĖTROS KONCEPCIJOS ATASKAITA IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Specialiojo plano organizatorius:

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 239 3941; +370 5 239 3942, fakso Nr. +370 5 212 4335;

AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymą Nr. 3-672 „Dėl įgaliojimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ suteikimo“, suteiktus įgaliojimus, juridinio asmens kodas 110053842, registruota adresu Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt

Specialiojo plano pavadinimas:

Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas.

Planavimo tikslai:

Parengti specialųjį planą ir parinkus racionaliausią europinio standarto geležinkelių linijos trasą sujungti Baltijos šalis su kitomis ES valstybėmis narėmis.

Specialiojo plano rengėjas: AECOM Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 300104532, registruota adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 260 88 95; +370 645 51818, fakso Nr. +370 5 233 15 74, filialo direktorius Vitalij Vilesko, el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., interneto svetainės adresas www.publicity.lt.


Patikslinta Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiuoju planu planuojamos teritorijos plėtros koncepcijos ataskaita (toliau – plėtros koncepcijos ataskaita) ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita (toliau – 
SPAV ataskaita). Susipažinti su patikslinta (Jonavos r. sav. teritorijoje) plėtros koncepcijos ataskaita ir SPAV ataskaita galima:
 - Specialiojo plano organizatorių aukščiau nurodytais adresais;
 - Specialiojo plano rengėją aukščiau nurodytu adresu ir internetiniame puslapyje: http://www.publicity.lt;
 - Jonavos rajono savivaldybės administracijoje, Žeimių g. 13, 55158 Jonava.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl patikslintos plėtros koncepcijos ataskaitos ir SPAV ataskaitos galima teikti specialiojo plano rengėjui paštu, faksu ir el. paštu: 
AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialui Lietuvos Respublikoje, adresu 
Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, fakso Nr. +370 5 233 15 74, el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi:
1. fiziniai asmenys turi nurodyti – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys turi nurodyti – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus;
2. pasiūlymo teikimo datą;
3. pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas);
4. raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su patikslinta plėtros koncepcijos ataskaita ir SPAV ataskaita įvyks 2015 m. lapkričio 10 d. 10.00 val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos Jaronimo Ralio salėje, Žeimių g. 13, 55158 Jonavoje.

Susipažinti su parengtais dokumentais galite čia: 

Plėtros koncepcijos ataskaita

Priedai:

priedas. Plėtros koncepcijos situacijos schema, M 1:50 000 (1 lapas2 lapas3 lapas);

priedas. Kauno geležinkelio mazgo plėtros alternatyvų schemos, M 1:2 000 (1 lapas2 lapas3 lapas4 lapas, 5 lapas, 6 lapas);

priedas. Planuojamos geležinkelio linijos pagrindinių statinių išdėstymo schema, M 1:100 000;

4 priedas. Tarpinės stotys (aplankos), M 1:2 000 (1 lapas, 2 lapas);

5 priedas. Panevėžio keleivių stoties alternatyvų schemos, M 1:2 000 (1 lapas, 2 lapas);

6 priedas. Traukos pastotės, M 1:5 000.

Atnaujinta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

Priedai:

1 priedas. Vandens telkiniai;
2 priedas. Vandenvietės;
3 priedas. Pelkės;
4 priedas. Saugomos teritorijos ir gamtos paveldo objektai;
5 priedas. Miškai;
6 priedas. Kultūros paveldo vertybės;
7 priedas. Situacijos schema, M 1:50 000 (1 lapas2 lapas3 lapas);
8 priedas. Žvalgybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita (2015-02-13);
9 priedas. Žvalgybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita (2015-05-18);
10 priedas. Žvalgybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita (2015-10-25);
11 priedas. Latvijos Respublikos aplinkosaugos biuro 2015-05-12 rašto Nr. 7-01-1072 kopija;
12 priedas. Kauno m. sav. ir Kauno r. sav. subalternatyvų naudos – kaštų analizė;
13 priedas. Plėtros koncepcijos subalternatyvų Jonavos r. sav. palyginimas technologiniu aspektu;
14 priedas. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų dėl europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumento ir pasiūlymų dėl vertinimo atlikimo įvertinimo pažyma.

 

European gauge railway line between Kaunas and the Lithuanian-Latvian border. The report of strategic assessment of the effects on the environment (Summary) in English: Download;

European gauge railway line between Kaunas and the Lithuanian-Latvian border. The report of strategic assessment of the effects on the environment (Summary) in Latvian: Download;