Visuomenės pasiūlymų dėl patikslintos Jonavos r. sav. teritorijoje Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano plėtros koncepcijos ir SPAV ataskaitos SPAV įvertinimo pažyma

Visuomenės pasiūlymų dėl patikslintos Jonavos r. sav. teritorijoje Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano plėtros koncepcijos ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo įvertinimo pažyma (atsiųsti)

 

Eil. Nr. Visuomenės atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas Pasiūlymai Pasiūlymų motyvuotas įvertinimas
1.

Artiomas Antipinas,

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kokiu atstumu nuo Dijokiškių kaimo eis vėžė? Ar būtų įmanoma traukti vėžę arčiau Čičinų kaimo?

Parengta planuojamos Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena trasos ties Dijokiškių kaimu situacijos schema.

Trasos patraukimas arčiau Čičinų kaimo yra neįmanomas, kadangi būtų kertamas Kulvos geomorfologinio draustinio ribos bei kt. gyvenamosios teritorijos, kurios pagal siūlomą trasos Jonavos r. sav. teritorijoje subalternatyvą Nr. 2 (šalia Dijokiškių k.) nekertamos, taip pat dėl keičiamos tilto per Neries upę padėties ženkliai išaugtų statybos kaštai.

2.

Andrius Daškevičius,

Pakrantės g. 13, Stašėnų kaimas, Jonavos r.,

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Subalternatyvoje Nr. 2 lieka tik vienas kertamas naudingų išteklių telkinys – mūsų – Bartoniai VII, Jonavos r., Stašėnų km. Faktiškai mūsų telkinys patenka į apsaugos juostą (geležinkelio) ir jo nebus galima eksploatuoti. Kokias kompensavimo priemones numato geležinkelio statybos užsakovai?

Kaip bus sprendžiamos apsaugos zonos po tiltu apribojimai naudingų iškasenų eksploatacijos veiklai?

Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos reikalavimais numatoma, kad prieš tiesiant geležinkelio liniją, geležinkelio linijos ir jos apsaugos zonos kertami naudingųjų iškasenų telkiniai ar jų teritorijos, nustatyta tvarka turi būti išeksploatuotos.

Žemės sklypai, kurie specialiuoju planu bus numatomi paimti visuomenės poreikiams, bus paimami vadovaujantis LR Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nustatyta tvarka.

3.

Andrius Daškevičius,

Pakrantės g. 13, Stašėnų kaimas, Jonavos r.,

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Europinio standarto geležinkelio linijos statyba ir ekspoatacija labai paveiks mūsų gyvenimo kokybę Stašėnų kaime, per kurį suplanuota vėžė, paveiks mūsų investicijas į naudingųjų iškasenų verslą, taip, kad yra didelė tikimybe, jog to verslo nebus galima vykdyti esant dabartinei planuojamai vėžei, todėl mes dalyvaujame projektavimo viešose procedūrose ir prašome atsižvelgti j mūsų prašymą ir koreguoti kol dar galima vėžės trajektoriją.

J geležinkelio analizuojamą teritoriją patenka vien Stašėnų 45 gyventojai ir Varpių 43 gyventojai. Jau dabar šiuose kaimuose daug rūpesčių gyventojams ir vietinei valdžiai kelia prastos būklės, sunkiasvorių mašinų gadinami vietinės reikšmės žvyruoti keliai- Pakrantės , Vingio gatvės, Stašėnų kelias. Pradėjus milžiniško tilto statybas per Neries upę, šie keliai nėra pritaikyti tokioms grandiozinėms statyboms ir jų pasekoje kilsciančioms apkrovoms esamai kelio dangai, todėl reikalaujame, kad prieš statybos darbus, minėti keliai iki tilto statybos darbu pradžios būtu iš pagrindu sutvarkyti t.y. sutvirtintipagrindai, išasfaltuoti. Turi būti užtikrinta jog nei statybos darbų metu, nei planuojamos vežios eksploatacijos metu nebus pablogintos gyventojų turimos gyvenimo sąlygos, turi būti užtikrintas LR įstatymų nustatytų normų laikymasis dėl triukšmo, vibracijų, užterštumo, numatytos kompensacinės priemonės užtikrinančios garso ir vibracijos slopinimą.

Būdami Bartonių VII žvyro telkinio savininkai, reikalaujame atitraukti geležinkelio vėžę iš Bartonių VII žvyro smėlio telkinio j rytų pusę, į nenaudojamą privatų žemės ūkio paskirties sklypą, taip kad būtu užtikrinta naudingųjų ištekliu gavyba be apribojimu ir apsaugos zonų iš viso Bartoniu VII irnaujo ploto žvyro telkinio. Manome, kad vėžė per esamą karjerą yra neracionalus ir neprotingas sprendinys.

eksploatacijos metu nebus pablogintos gyventojų turimos gyvenimo sąlygos, turi būti užtikrintas LR įstatymų nustatytų normų laikymasis dėl triukšmo, vibracijų, užterštumo, numatytos kompensacinės priemonės užtikrinančios garso ir vibracijos slopinimą.

Būdami Bartonių VII žvyro telkinio savininkai, reikalaujame atitraukti geležinkelio vėžę iš Bartonių VII žvyro smėlio telkinio j rytų pusę, į nenaudojamą privatų žemės ūkio paskirties sklypą, taip kad būtu užtikrinta naudingųjų ištekliu gavyba be apribojimu ir apsaugos zonų iš viso Bartoniu VII irnaujo ploto žvyro telkinio. Manome, kad vėžė per esamą karjerą yra neracionalus ir neprotingas sprendinys.

Planuojamos geležinkelio linijos analizuojama teritorija nustatyta į abi puses 1 km atstumu nuo planuojamos geležinkelio linijos ašies. Minėta 2 km planuojamo geležinkelio linijos aprėpties juosta nustatyta galimoms neigiamoms pasekmėms gyvenamosioms vietovėms, kultūros paveldo vertybėms, saugomoms teritorijoms, paviršiniams vandenims, kt. aplinkos komponentams įvertinti.

Įvardinti į minėtą analizuojamąją geležinkelio juostą patenkantys Stašėnų kaimo 45 gyventojai ir Varpių kaimo 43 gyventojai ir jų gyvenamosios aplinkos yra nutolę pakankamai dideliu 500-700 m atstumu, išskyrus gyvenamąjį namą adresu Pakrantės g. 3, nutolusį 100 m atstumu, kad būtų veikiami planuojamos geležinkelio linijos neigiamo poveikio.

Planuojamai geležinkelio linijos statybai ir eksploatacijai, įskaitant įvardintai teritorijai, yra atliekamas poveikio aplinkai vertinimas, kurio metu yra vertinamas planuojamas geležinkelio linijos triukšmas, vibracija, neigiamas poveikis kraštovaizdžiui, naudingųjų iškasenų telkiniams, požeminiams, gruntiniams ir paviršiniams vandenims, aplinkos orui ir kt. aplinkos komponentams. Tais atvejais kada poveikio aplinkai vertinimo metu nustatomas galimas neigiamas poveikis aplinkai (viršijami ribiniai triukšmo, vibracijos dydžiai, kt. normos), yra numatomos neigiamo poveikio aplinkai mažinimo bei kompensacinės priemonės, kurios privalės būti įgyvendintos geležinkelio linijos statybos metu.

Dėl esamų automobilių kelių būklės planuojamo geležinkelio tilto per Neries upę teritorijoje bei galimo neigiamo poveikio jų būklei, taip pat galimam dulkėtumui statybos laikotarpiu, iki tilto statybos pradžios darbų minėti keliai turės būti rekonstruoti pritaikant jų konstrukciją ir dangas sunkiasvorių krovininių transporto priemonių judėjimui, taip užtikrinant jų tinkamą eksploataciją, eismo saugumą bei neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai mažinimą.

Dėl naudingųjų iškasenų telkinių, t.y. planuojamos geležinkelio linijos kertamo Bartonių VII žvyro telkinio naudojimo, visais atvejais buvo siekiama, jog planuojamos geležinkelio linijos alternatyvų trasos nekirstų naudingųjų iškasenų telkinių. Tais atvejais, kada dėl kitų trasos padėtį lemiančių aspektų vis tik planuojamas naudingųjų iškasenų telkinio kirtimas, vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos reikalavimais numatoma, kad prieš tiesiant geležinkelio liniją naudingųjų iškasenų telkinys nustatyta tvarka būtų išeksploatuotas.

Žemės sklypai, kurie specialiuoju planu bus numatomi paimti visuomenės poreikiams, bus paimami vadovaujantis LR Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nustatyta tvarka.

4.

Vladas Tuzovas,

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Jūsų suprojektuotas variantas Subalternatyva Nr. 2 eina per pačias vertingiausias, našiausias žemes, kurių įvykdžius projektą bus netekta. Jeigu pastumti jūsų suprojektuotą vėžę į kairę nuo 35 kmiki 45 km, geležinkelis eitų per miškus, kurie yra plynai iškirsti ir yra beverčiai. Siūlome geležinkelį projektuoti per Žeimių, Drobiškių ir Kačėnų miškus, tai leis išsaugoti pačias geriausias žemes, kuriančias valstybei pridėtinę vertę.

Įvertintos subalternatyvos Nr. 2 trasos atkarpos 35 km iki 45 km pastūmimo į kairę (nuo žemės ūkio paskirties žemių į miškų ūkio paskirties žemes) galimybės.

Siūlomu atveju planuojama geležinkelio linija
37-38 km ribotųsi su pelke, 41-43 km kirstų pelkę,
47-48 km ribotųsi su Šėtos botaniniu draustiniu, o
44-45 km kirstų gyvenamąsias teritorijas ties Žeimelių kaimu. Koreguota trasa taip pat kirstų Jonavos r. sav. Žeimių, Drobiškių, Kačėnų, Pasraučių, Jovaišų ir Žeimelių miškų teritorijas.

Siūloma trasa prieštarauja pagrindiniam specialiojo plano tikslui – parinkti racionaliausią europinio standarto geležinkelio linijos trasą, todėl į teiktą pasiūlymą negalima atsižvelgti bei atitinkamai koreguoti subalternatyvos Nr. 2 trasos.

5.

Nijolė Vėbrienė,

NijolėŠis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Prašome nustatyti triukšmo įvertinimą, vibraciją, žemės sklypų apribojimą. Triukšmo ir vibracijos įvertinimas yra atliekamas rengiamoje Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje. Žemės sklypų apribojimai bus nustatyti konkretizavus specialiojo plano bendruosius sprendinius.
6.

Rimas Bartusevičius,

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atsiųskite tikslesnį žemėlapį Rimkų kaimo vietovės sklypų, pro kur eis geležinkelio vėžė. Teikiamas planuojamos Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena ties Rimkų k. Jonavos r. sav. situacijos planas.
7.

Rimantas Kubiliūnas,

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Prašau patikslinti Rimkai – Dijokiškiai sklypų koordinates, kad galėtume matyti, kokius sklypus kirs vėžė, ir gauti orto foto nuotrauką, kad matytųsi vėžė į Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Teikiama planuojamos Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena trasos atkarpos Rimkai – Dijokiškiai situacijos schema nurodant žemės sklypų ribas ir žemės sklypų unikaliuosius numerius.
8.

Kauno rajono savivaldybės administracija,

Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas,

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Specialiojo plano koncepcijoje nėra nagrinėjama rajoninio kelio Nr. 1918 sankirta su planuojama Rail Baltica vėže, nors specialiojo plano galiojimo ribos prasideda nuo viaduko su magistrale Al. Šis rajoninio kelias kerta planuojamo naujo 1435 mm kelyno teritoriją, o preliminarūs susisiekimo keliu sprendiniai numatyti projektiniuose pasiūlymuose, įgyvendinant projekto etapą Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Rokai - Palemonas - Kaunas rekonstrukcija, įrengiant sugretinto 1435/1520 mm vėžės pločio kelią arba tiesiant papildomo 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją“. Manome, kad šie sprendiniai turėtų būti perkelti į specialiojo plano koncepciją ir sprendinius, bei konkretizuoti, kokių parametrų tunelis bus įrengimas po geležinkelio kelynu, ar bus ir kaip bus ribojami transporto priemonių gabaritai jame. Taip pat turėtų būti pateikiama informacija, kokie sprendimai bus numatomi Šaltinio g. ir Keramikų g. sankryžoje.

Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Rokai - Palemonas - Kaunas rekonstrukcijos, įrengiant sugretinto 1435/1520 mm vėžės pločio kelią arba tiesiant papildomo 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją PAV ataskaitoje yra pateikta schema, kurioje yra nurodyta planuojamo krovinių terminalo vieta ties Neveronimis. Šiuo atveju tikėtina, kad į terminalą bus atvežami ir išvežami kroviniai, terminalas bus aptarnaujamas darbuotojų, tačiau koncepcijoje ir SPAV ataskaitoje nėra nagrinėjama, kaip bus užtikrintas susiekimas kelių transportu su terminalu, kaip padidėję transporto srautai paveikus gyvenamąją Neveronių ir Pabiržės kaimų aplinką. Taip pat, nenagrinėjama galima triukšmo įtaka urbanizuotoms teritorijoms, socialiniams objektams, lakoniškai nurodoma, kad nebus viršyti maksimalūs leistini dydžiai, tačiau šiuo atveju manome, kad triukšmo sienelės nekompensuos ar tik iš dalies kompensuos padidėjusį triukšmo lygį.

Atkreipiame dėmesį, kad SPAV ir Koncepcijos nustatymo stadijoje pateikta informacija apie geležinkelio infrastruktūros objektus (depai, kelynai ir pan.) viršyja specialiojo plano parengiamajame etape ir planavimo sąlygose nurodytą specialiojo plano teritorijos galiojimo plotį: urbanizuotose teritorijose – 50 m ir neurbanizuotose teritorijose – 100 m.

Informacija apie rajoninio kelio Nr. 1918 sankirtą su planuojama geležinkelio linija yra pateikta specialiojo plano plėtros koncepcijos ataskaitos 78-79 p. Informacija apie planuojamos sankirtos (tunelio ar automobilių viaduko), taip pat Šaltinių g. ir Keramikų g. sankryžos techninius parametrus bus pateikta kartu su specialiojo plano sprendinių ataskaita.

Susisiekimo kelių transportu su planuojamu 1435 mm pločio vėžės kelynu techniniai sprendiniai bus pateikti kartu su specialiojo plano sprendinių ataskaita.

Išsamus triukšmo įvertinimas bus atliekamas konkretizavus specialiojo plano bendruosius sprendinius (nustačius planuojamos geležinkelio linijos, jos statinių aukščius), poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitos rengimo metu.

Informacija pateikta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir plėtros koncepcijos ataskaitose dėl infrastruktūros objektų (depų, kelynų, kt.) atsižvelgiant į 2014-07-31 patikslintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos planavimo sąlygose nurodomą teritoriją – Kauno ir Panevėžio apskričių teritorijos.

9.

Mindaugas Plučas,

Šaltinio g. 4, Pabiržio kaimas, Kauno rajonas,

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tinklalapyje http://www.rail-baltica.lt šiuo metu yra viešai paskelbtas skelbimas apie teritorijų planavimą. Pagal skelbime esančią informaciją europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano organizatorius yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, o plano rengėjas- URS Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama URS Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje. Kontaktiniu asmeniu planavimo pasiūlymams, pastaboms ir pretenzijoms esate nurodytas Jūs (Mantas Kaušylas, tel. Nr. +370 5 2608895, fakso Nr. +370 5 233 1574, ei. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.).

Aš kartu su sutuoktine Marina Plučiene nuosavybės teise valdome gyvenamąjį namą, esantį Šaltinio g. 4, Pabiržio kaime, Kauno rajone ir šiame name gyvename kartu su mažamete dukterimi. Sutuoktinė nuosavybės teise taip pat valdo ir paminėtu adresu esantį žemės sklypą. O sutuoktinės brolis Markas Morozovas, kartu su sutuoktinės tėčiu Anatolijumi Morozovu, nuosavybės teise valdo greta (Šaltinio g. 6, Pabiržio kaimas, Kauno rajonas) esantį žemės sklypą bei gyvenamąjį namą, kuriame Anatolijus Morozovas gyvena bei kelis greta esančius žemės sklypus. Sutuoktinės teta Liuba Kymantienė nuosavybės teise taip pat valdo gyvenamąjį namą, esantį Šaltinio g. 8, Pabiržio kaime, Kauno rajone, kuriame su šeima gyvena bei tuo pačiu adresu esantį žemės sklypą ir kelis gretimus žemės sklypus.

Nurodyti gyvenamieji namai ir žemės sklypai yra itin artimu atstumu nuo geležinkelio linijos Kaunas-Jonava (prie geležinkelio pervažos kelyje Neveronys-Ramučiai). Sprendžiant iš viešai skelbiamų duomenų europinio standarto geležinkelio linija Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena bus tiesiama toje pačioje vietoje, kur šiuo metu yra geležinkelio linija Kaunas-Jonava. Akivaizdu, kad nutiesus europinio standarto geležinkelio liniją, traukinių eismas šiuo geležinkelio ruožu intensyvės dešimtis kartų ir tuo mums bus daroma tiek turtinė, tiek neturtinė žala, kadangi dėl daug kartų suintensyvėsiančio traukinių judėjimo ženkliai pablogės mūsų gyvenimo kokybė (tiek mums, tiek nepilnamečiams vaikams teks gyventi beveik nuolatiniame triukšme, pablogės susisiekimas (tiek transporto priemonėmis, tiek pėsčiomis) su greta mūsų namų esančiais Neveronimis, kuriuose yra Pabiržio kaimą administruojanti seniūnija, nepilnametės dukters gimnazija, o taip pat ikimokyklinio ugdymo įstaiga ir būtinųjų gyvenimo poreikių užtikrinimui skirtos parduotuvės, buitines paslaugas teikiančios įmonės ir kt.). Nutiesus europinio standarto geležinkelio liniją taip pat akivaizdžiai sumažės mūsų nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto rinkos vertė.

Suprasdami europinio standarto geležinkelio linijos tiesimo būtinumą, jo planavimo ir būsimo tiesimo neginčijame, tačiau prašome raštu pateikt šią informaciją:

Ar europinio standarto geležinkelio linija Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena yra planuojama ir bus tiesiama per Neveronis toje vietoje ir tose ribose, kurioje šiuo metu yra geležinkelio linija Kaunas-Jonava?

Jei taip, tai iš kurios pusės (rytų ar vakarų) nuo jau esančios geležinkelio vėžės bus tiesiama antroji geležinkelio vėže (šiuo metu tai yra vienos vėžės geležinkelis)?

Ar dėl europinio standarto geležinkelio linijos tiesimo paminėtoje vietovėje kaip nors keisis greta esančių dabartinei geležinkelio linijai nepriskirtų žemės sklypų ribos?

Kokios konkrečios priemonės (triukšmą mažinančios užtvaros, triukšmui atsparių langų ir durų įsigijimo finansavimas ir/ar kt.), darbai ir kokia apimtimi yra planuojami siekiant sumažinti daug kartų suintensyvėsiančio traukinių judėjimo triukšmą vietovėje į vakarus nuo dabartinės geležinkelio linijos Kaunas-Jonava prie geležinkelio pervažos kelyje Neveronys-Ramučiai?

Kokios konkrečios saugumo priemonės, darbai ir kokia apimtimi yra planuojami siekiant apsaugoti nepilnamečius vaikus jiems kertant europinio standarto (daug kartų suintensyvėsiančio traukinių judėjimo) geležinkelio liniją kelyje iš Ramučių j Neveronis (nepilnamečiams vaikams vykstant į gimnaziją, užklasinio ugdymo būrelius, grįžtant namo ir kt.)?

Kokios konkrečios priemonės, darbai ir kokia apimtimi yra planuojami siekiat bent minimaliai sumažinti nepatogumus, kuriuos greta esantys gyventojai patirs kirsdami europinio standarto geležinkelio liniją kelyje iš Ramučių į Neveronis (vykdami į jų gyvenamąją vietovę administruojančią seniūniją, parduotuves, buitines paslaugas teikiančias įmones)?

Kokiu būdu (vienkartinėmis piniginėmis išmokomis, pastoviais nuolatiniais mokėjimais, ar kt.), apimtimi ir tvarka planuojama kompensuoti greta gyvenantiems paminėtiems asmenims jų ženklų gyvenimo kokybės pablogėjimą dėl daug kartų suintensyvėsiančio traukinių eismo?

Kokiu būdu, apimtimi ir tvarka planuojama kompensuoti aukščiau paminėtiems greta esantį nekilnojamąjį turtą nuosavybės teise valdantiems savininkams jų nekilnojamojo turto rinkos vertės sumažėjimą dėl planuojamų atlikti europinio standarto geležinkelio linijos tiesimo darbų ir vėlesnio šios geležinkelio linijos eksploatavimo?

Šiuo metu rengiamas Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos specialusis planas ir poveikio aplinkai vertinimas.

Geležinkelio linija planuojama ties Neveronimis, šalia esamos 1520 mm pločio geležinkelio linijos Palemonas – Gaižiūnai. Esamai geležinkelio linijai suformuoto žemės sklypo riba gali būti tikslinama atsižvelgiant į specialiuoju planu numatomus sprendinius.

Planuojamą europinio standarto dvikelę geležinkelio liniją numatoma įrengti vakarinėje esamos geležinkelio linijos pusėje.

Planuojamai geležinkelio linijai reikalingo žemės sklypo ribos gali būti tikslinamos atsižvelgiant į konkretizuotus specialiojo plano plėtros koncepcijos sprendinius.

Specialiojo plano SPAV ataskaitoje numatyta, kad siekiant sumažinti pasekmes visuomenės sveikatai, šiuo atveju – triukšmo pasekmes, eksploatacijos metu yra numatoma įrengti triukšmo slopinimo sieneles, kurių įrengimo vietos bus detalizuojamos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitoje. Papildomos triukšmą mažinančios priemonės atsižvelgiant į konkrečią situaciją gali būti numatomos techninio projekto rengimo metu.

Siekiant užtikrinti saugumą numatoma geležinkelio liniją aptverti tvora, o susisiekimui tarp Ramučių ir Neveronių, ties esamos geležinkelio linijos pervaža, numatoma įrengti dviejų lygių sankirtą (tunelį arba Neveronių – automobilių viaduką).

Gyventojai nepatirs nepatogumų, nes yra numatyta rajoniniame kelyje Nr. 1918 įrengti dviejų lygių kelio ir geležinkelio sankirtą. Taip pat yra numatytas kelių pertvarkymas, užtikrinantis gretimų teritorijų pasiekiamumą. Detalūs specialiojo plano sprendiniai bus pateikiami specialiojo plano sprendinių konretizavimo ataskaitoje.

Informuojame, kad įgyvendinus planuojamos geležinkelio linijos sprendinius greta gyvenančių gyventojų gyvenimo kokybės lygis neblogės, kadangi bus įdiegtos europinius standartus atitinkančios neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai mažinančios priemonės. Taip pat planuojama ūkinė veikla (geležinkelio linijos statyba ir vėlesnis eksploatavimas) atitiks visus Lietuvos Respublikos higienos normų reikalavimus, kt. teisės aktų reikalavimus neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai mažinimui.

Konpensacijos dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams rengiant ypatingos valstybinės svarbos objektus numatomos Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus numatyta tvarka.

Papildomai informuojame, kad planuojamai geležinkelio linijai apsaugos zona nustatoma pagal 1992-05-12 LRV nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ III skyriaus reikalavimus.

10

Mindaugas Plučas,

 Šaltinio g. 4, Pabiržio kaimas, Kauno rajonas,

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tinklalapyje http://www.rail-baltica.lt viešai paskelbtas skelbimas apie teritorijų planavimą. Pagal skelbime esančią informaciją europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano organizatorius yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, o plano rengėjas- URS Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama URS Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje. Kontaktiniu asmeniu planavimo pasiūlymams, pastaboms ir pretenzijoms esate nurodytas Jūs (Mantas Kaušylas, tel. Nr. +370 5 2608895, fakso Nr. +370 5 233 1574, el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.). Viešai paskelbtu aukščiau nurodytu elektroninio pašto adresu pasiūlymams, pastaboms ir pretenzijoms teikti, 2015-11-03 buvo išsiųstas raštas prašant pateikti informaciją. Atsakymas į 2015-11-03 raštą nėra gautas. Atsižvelgiant į tarp šalių susiklosčiusių civilinių santykių teisinį reglamentavimą, prašau 2015-11-03 raštą laikyti jame paminėtų asmenų Pretenzija, rašte nurodytas aplinkybes- Pretenzijos faktiniu pagrindu, o rašte nurodytus klausimus- Pretenzijos dalyku.

Informuojame, kad išnagrinėjome 2015-11-03 Jūsų teiktą pretenziją ir el. paštu išsiuntėme atsakymą (2015-11-24 rašto Nr. VLN-LG-RB-15SP72).

 

 

Projekto vadovas - Arvydas Tamošaitis;

SPAV dokumentų rengėjas - Mantas Kaušylas.