Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas. Konkretizuotų bendrųjų sprendinių aiškinamasis raštas

Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas

 

Užsakovas: AB „Lietuvos geležinkeliai“
Projekto pavadinimas: Europinio standarto geležinkelio linijos KaunasLietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas ir poveikio aplinkai vertinimas
Projekto dalis: Europinio standarto geležinkelio linijos KaunasLietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas
Projekto stadija: Bendrųjų sprendinių konkretizavimo stadija
Dokumento pavadinimas: Specialiojo plano konkretizuoti bendrieji sprendiniai

 

Specialiojo plano konkretizuotų bendrųjų sprendinių ataskaitą peržiūrėti galima čia (atnaujinta): Konkretizuotų bendrųjų sprendinių aiškinamasis raštas

1 priedas. Specialiojo plano konkretizuotų bendrųjų sprendinių situacijos schema (1 lapas, 2 lapas, 3 lapas);

2 priedas. Specialiojo plano pagrindinį brėžinį ir lapų išdėstymo schemą peržiūrėti galima čia (atnaujinta):

     Koordinačių žiniaraštis.

     Lapų išdėstymo schema.

     Kauno m. sav. ir Kauno r. sav. teritorijos:

    1 lapas, 2 lapas.

     Jonavos r. sav. teritorija

     2 lapas, 3 lapas, 4 lapas, 5 lapas, 6 lapas, 7 lapas, 8 lapas, 9 lapas, 10 lapas.

     Kėdainių r. sav. teritorija

     10 lapas, 11 lapas, 12 lapas, 13 lapas.

     Panevėžio r. sav. teritorija

     13 lapas, 14 lapas, 15 lapas, 16 lapas, 17 lapas, 18 lapas, 19 lapas, 20 lapas, 21 lapas, 22 lapas

     Pasvalio r. sav. teritorija

    23 lapas, 24 lapas, 25 lapas, 26 lapas, 27 lapas, 28 lapas, 29 lapas, 30 lapas, 31 lapas, 32 lapas.

3 priedas. Planuojamos geležinkelio linijos trasos skersiniai profiliai (1 dalis, 2 dalis, 3 dalis, 4 dalis, 5 dalis, 6 dalis, 7 dalis, 8 dalis);

4 priedas. Žvalgybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita;

5 priedas. Žvalgybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita;

6 priedas. Žvalgybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita (1 dalis, 2 dalis);

7 priedas. Planuojamos geležinkelio linijos trasos išilginis profilis (1 dalis, 2 dalis, 3 dalis, 4 dalis, 5 dalis, 6 dalis, 7 dalis, 8 dalis, 9 dalis, 10 dalis);

8 priedas. Geležinkelio viaduko planuojamos geležinkelio linijos sankirtoje su magistraliniu keliu A9 Panevėžys–Šiauliai pritaikyto sunkiasvorių ir didžiagabaričių krovinių transportavimui schema;

9 priedas. Žemės sklypų, kurių dalį arba visą žemės sklypą numatoma paimti visuomenės poreikiams, sąrašas;

10 priedas. Triukšmo ir vibracijos mažinimo priemonių išdėstymo schema, M 1:5000:

     Dienos metu (1 lapas, 2 lapas, 3 lapas, 4 lapas, 5 lapas, 6 lapas, 7 lapas, 8 lapas, 9 lapas, 10 lapas, 11 lapas, 12 lapas, 13 lapas, 14 lapas, 15 lapas, 16 lapas, 17 lapas,

                          18 lapas, 19 lapas, 20 lapas, 21 lapas, 22 lapas, 23 lapas, 24 lapas, 25 lapas, 26 lapas, 27 lapas, 28 lapas, 29 lapas, 30 lapas, 31 lapas, 32 lapas);

     Vakaro metu (1 lapas, 2 lapas, 3 lapas, 4 lapas, 5 lapas, 6 lapas, 7 lapas, 8 lapas, 9 lapas, 10 lapas, 11 lapas, 12 lapas, 13 lapas, 14 lapas, 15 lapas, 16 lapas, 17 lapas,

                          18 lapas, 19 lapas, 20 lapas, 21 lapas, 22 lapas, 23 lapas, 24 lapas, 25 lapas, 26 lapas, 27 lapas, 28 lapas, 29 lapas, 30 lapas, 31 lapas, 32 lapas);

     Nakties metu (1 lapas, 2 lapas, 3 lapas, 4 lapas, 5 lapas, 6 lapas, 7 lapas, 8 lapas, 9 lapas, 10 lapas, 11 lapas, 12 lapas, 13 lapas, 14 lapas, 15 lapas, 16 lapas, 17 lapas,

                          18 lapas, 19 lapas, 20 lapas, 21 lapas, 22 lapas, 23 lapas, 24 lapas, 25 lapas, 26 lapas, 27 lapas, 28 lapas, 29 lapas, 30 lapas, 31 lapas, 32 lapas);

                  DVN (1 lapas, 2 lapas, 3 lapas, 4 lapas, 5 lapas, 6 lapas, 7 lapas, 8 lapas, 9 lapas, 10 lapas, 11 lapas, 12 lapas, 13 lapas, 14 lapas, 15 lapas, 16 lapas, 17 lapas,

                          18 lapas, 19 lapas, 20 lapas, 21 lapas, 22 lapas, 23 lapas, 24 lapas, 25 lapas, 26 lapas, 27 lapas, 28 lapas, 29 lapas, 30 lapas, 31 lapas, 32 lapas).