Informuojame, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos patikrino Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialųjį planą ir pritarė teikimui tvirtinti

Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas

 

Užsakovas: AB „Lietuvos geležinkeliai“
Projekto pavadinimas: Europinio standarto geležinkelio linijos KaunasLietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas ir poveikio aplinkai vertinimas
Projekto dalis: Europinio standarto geležinkelio linijos KaunasLietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas
Projekto stadija: Specialiojo plano tvirtinimo stadija
Dokumento pavadinimas: Europinio standarto geležinkelio linijos KaunasLietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas

 

Patikrinimo apibendrinimas: Specialiojo plano sprendiniai ir planavimo procedūros iš esmės atitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Patikrinimo išvada: Pritariama teikimui tvirtinti.

 

Specialiojo plano konkretizuotų bendrųjų sprendinių ataskaitą peržiūrėti galima čia: Specialiojo plano konkretizuoti bendrieji sprendiniai.